05/03/2015

The changing paradigms of project management (Pollack, 2007)

En artikkel der hadde stor betydning for meg i slutningen av mitt studie var The changing paradigms of project management (Pollack, 2007). Derfor kunne jeg godt tenke meg å dele den med dere. Det grunnleggende i artikkelen er å anvende en Kuhn’s paradigmer på litteraturen innen prosjekt ledelse/styring til å kunne danne seg et paradigmatisk bilde av litteraturen. Resultatet er et Hard og Soft paradigme. Og innen det blir for «langhåret» kan vi jo stille spørsmålet, hva kan man anvende dette til? Å kunne putte ting (ideer, litteratur, tankesett, uttalelser) i bokser og gi dem karakteristika hjelper til å forstå de og gir en dypere forståelse fortere. Det kan også bidra til å bryte ned noen misforståelser og fordommer. Pollack (2007) har funnet følgende karakteristika på det hårde paradigme (Hard): Forut definerte målsetninger Positivistisk og realist vitenskapsfilosofi Vektlegger kontroll Kvantitative vurderinger/mål Fremgang ved å redusere problemet/oppgaven Vektlegger struktur Ikke behov for deltakelse Prosjektlederen som en ekspert Hvor imot det bløte paradigme (Soft) legger vekt på Tvetydige mål eller mindre definerte mål setninger Kvalitativ vurderinger/mål Vektlegge læring Behov for deltakelse Fortolkende innen vitenskapsfilosofi, dvs. sosialkonstruktivistisk Fokus på den sosiale prosess Prosjektlederen som en tilrettelegger Pollack argumenterer i artikkelen for at litteraturen i større grad handler om […]