The changing paradigms of project management (Pollack, 2007)

Hard/Soft
Oversatt diagram fra Pollack 2007.

En artikkel der hadde stor betydning for meg i slutningen av mitt studie var The changing paradigms of project management (Pollack, 2007). Derfor kunne jeg godt tenke meg å dele den med dere.

Det grunnleggende i artikkelen er å anvende en Kuhn’s paradigmer på litteraturen innen prosjekt ledelse/styring til å kunne danne seg et paradigmatisk bilde av litteraturen. Resultatet er et Hard og Soft paradigme.

Og innen det blir for «langhåret» kan vi jo stille spørsmålet, hva kan man anvende dette til?

Å kunne putte ting (ideer, litteratur, tankesett, uttalelser) i bokser og gi dem karakteristika hjelper til å forstå de og gir en dypere forståelse fortere. Det kan også bidra til å bryte ned noen misforståelser og fordommer.

Pollack (2007) har funnet følgende karakteristika på det hårde paradigme (Hard):

 • Forut definerte målsetninger
 • Positivistisk og realist vitenskapsfilosofi
 • Vektlegger kontroll
 • Kvantitative vurderinger/mål
 • Fremgang ved å redusere problemet/oppgaven
 • Vektlegger struktur
 • Ikke behov for deltakelse
 • Prosjektlederen som en ekspert

Hvor imot det bløte paradigme (Soft) legger vekt på

 • Tvetydige mål eller mindre definerte mål setninger
 • Kvalitativ vurderinger/mål
 • Vektlegge læring
 • Behov for deltakelse
 • Fortolkende innen vitenskapsfilosofi, dvs. sosialkonstruktivistisk
 • Fokus på den sosiale prosess
 • Prosjektlederen som en tilrettelegger

Pollack argumenterer i artikkelen for at litteraturen i større grad handler om det bløte paradigme, der av tittelen «changing paradigms».

Hva kan man bruke det til i praksis?

Dypere forståelse

Mange har en oppfattelse av at agile metoder er en prosess tegning på et stykke papir som inneholder en sirkel. Et glimrende eksempel på dette er denne video. Det illustrerer veldig bra hvordan 4 konsulenthuse egentlig ikke har forstått de grunnleggende premisser i smidig metodikk.

http://vimeopro.com/smidig/smidig-2013/video/78632975

Hadde de lest (Pollack, 2007) hadde de nokk ikke endt med å bli sitert av Sergey Dmitriev på SMIDIG 2013.

Blandede metoder

Mange velger å sammensette sin egen utviklingsmodell på inspirert av både smidige og tradisjonell metodikk. Eller bare å ikke ta i bruk alle deler av en metode. Da er det bra å forstå de forskjellige elementer i et paradigme.

Bedre forståelse av konflikter:

Det kan ofte oppstå en konflikt i grenselandet mellom det smidige og tradisjonelle. Enten om det er personer som skal jobbe sammen på teamet eller mellom teams og omgivende organisasjon. Veien til å finne et effektivt og fungerende kompromiss er alltid dialog med forståelse og der hjelper det mye å forstå de grunnleggende tanker som man kan lese i (Pollack, 2007).

Du kan lese the changing paradigms of project management (Pollack, 2007) igjennom Science Direct.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.